Επαγγελματικές Ασφαλίσεις

Ασφαλίσεις εταιρειών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων κάθε τύπου με ολοκληρωμένη μελέτη και δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.

Πληροφορίες Ασφαλιστικών Προγραμμάτων

Ασφάλεια Επιχείρησης - Εταιρείας

Η ασφάλεια της επιχείρησής, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι μια από τις σημαντικότερες…

Ασφάλεια Περιουσίας Επιχείρησης

Οι επιχειρήσεις είναι περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής και …

Ασφάλεια Φυσικών Καταστροφών

Τα φαινόμενα  φυσικών καταστροφών παρουσιάζονται πολύ συχνά τα τελευταία …

Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτετε ο ηλεκτρονικός …

Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά προς…

Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Η επαγγελματική καθημερινότητα είναι…

Ασφάλεια Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Η επαγγελματική καθημερινότητα είναι γεμάτη…

Ασφάλεια Μεταφορών

Οι επιχειρήσεις μεταφερόμενων αγαθών και εμπορευμάτων αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα,…

Ασφάλεια Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή από πολιτικούς και…

Ασφάλεια Cyber Risk

Τα τελευταία χρόνια, η εξάρτηση στα ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο και…

Ομαδική Ασφάλεια Προσωπικού

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια μιας επιχείρησης …

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!