Ασφάλειες

Οι επιχειρήσεις είναι περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής και βιοποριστικής αξίας και μπορεί να αντιμετωπίζουν διάφορους απρόβλεπτους κινδύνους καθημερινά, με ενδεχόμενες σοβαρές συνέπειες.

Η Ασφάλεια Περιουσίας Επιχείρησης αφορά μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, όπου κάθε επαγγελματίας εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα αλλά και την επαναλειτουργία της επιχείρησής του, με την επέλευση κινδύνου, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Καλύπτονται Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και ύστερα από έρευνα για την εξακρίβωση των πραγματικών ασφαλιστικών αναγκών.

 

Οι ενδεικτικές καλύψεις, που προσφέρονται :

Το κόστος της ασφάλισης της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα προσιτό και η ασφάλιση της επιχείρησης είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που συνδέεται με τραπεζικό δάνειο.

Η HGS κατανοώντας τις ανάγκες σας, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη μέσα από πληθώρα προγραμμάτων ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος, που ταιριάζουν στα μέτρα σας, σε προσιτές τιμές

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!