Ασφάλειες Ιδιωτών

Εξασφαλίστε εσάς αλλά και την οικογένεια σας μέσα απο πληθώρα προγραμμάτων σε προσιτές τιμές.

Πληροφορίες Ασφαλιστικών Προγραμμάτων

Ασφάλεια Ζωής

Η ζωή είναι το πιο σπουδαίο αγαθό, που έχουμε, και η ασφάλιση της είναι…

Ασφάλεια Υγείας

Η υγεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγαθά στη ζωή κάθε ανθρώπου…

Ασφάλεια Οχήματος

Το όχημα είναι το μέσο, το οποίο εξυπηρετεί στις προσωπικές ή επαγγελματικές …

Ασφάλεια Κατοικίας

Η κατοικία εκτός από το κτήριο, το οποίο χρησιμοποιείται για στέγαση ανθρώπων…

Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος


Τα ατυχήματα αποτελούν μια ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση…

Ασφάλεια Σκάφους

Το Σκάφος εκτός από μέσο προορισμένο να μετακινείται στο νερό για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων…

Ασφάλεια Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας

Αυτή η ασφάλεια προσφέρει στα ασφαλιζόμενα οχήματα και στον οδηγό τους οδική..

Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Οι νόμοι και οι διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας…

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, θεωρείται απαραίτητη, σε κάθε ιδιώτη, για περιπτώσεις…

Ασφάλεια Σύνταξης & Αποταμίευσης

Το Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρα μας, υπολειτουργεί και αντιμετωπίζει διάφορες …

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!