Ασφάλειες

Η κατοικία εκτός από το κτήριο, το οποίο χρησιμοποιείται για στέγαση ανθρώπων, αποτελεί χώρο συναισθηματικής αξίας και σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον καθένα μας .

Η Ασφάλεια κατοικίας δε θα έπρεπε να θεωρείται είδος πολυτέλειας, καθώς προσφέρει προστασία  από τις οικονομικές συνέπειες κάθε πιθανού κινδύνου!

Ενδεικτικές Καλύψεις κινδύνων για την Ασφάλεια Κατοικίας :

Το Κόστος ενός συμβολαίου ασφάλισης κατοικίας είναι προσιτό, σε αντίθεση με ότι πιστεύει πολύς κόσμος και είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση δανείου για απόκτηση κατοικίας .
Η HGS εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη ασφαλειών κατοικίας, μέσα από πληθώρα προγραμμάτων σε προσιτές τιμές.

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!