Φιλικός Διακανονισμός

 

Σήμερα δεν είναι πια απαραίτητη συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος,  για την ένταξη μιας ζημιάς στο Συστήματος Άμεσης Πληρωμής .

 

Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι ένα σύστημα αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα το οποίο καθιερώθηκε για τη διευκόλυνση και τη καλύτερη εξυπηρέτησή.

Το σύστημα αυτό, το οποίο ισχύει από την 1η Μαΐου 2000, επιτρέπει στον ασφαλισμένο, ο οποίος δεν έχει υπαιτιότητα για το ατύχημα να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία, αντί για την εταιρία του υπαίτιου οδηγού.

Φυσικά, με την ύπαρξη εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος, οι διαδικασίες του διακανονισμού και της αποζημίωσης διευκολύνονται και επιταχύνονται.

Τα πλεονεκτήματα  του Φιλικού Διακανονισμού είναι:

  • Οι διαδικασίες για τον ασφαλισμένο είναι πιο λίγες και με αμεσότητα.
  • Η καταβολή αποζημίωσης που δικαιούται είναι ταχύτερη.
  • Μικρή ανάγκη δικαστικής προσφυγής, δική σας ή της εταιρίας σας, με τη μείωση του κόστους αυτού.
  • Ελαχιστοποίηση προστριβών ανάμεσα σε σας και άλλων ασφαλιστικών εταιριών.
  • Αποζημίωση από την εταιρία που της επιλογής του ασφαλισμένου, έχοντας γνώμη για την ποιότητα των υπηρεσιών αυτής.

*Σύμφωνα με την Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τα βασικά ζητήματα αυτή τη στιγμή είναι τα εξής :

  1. Οι ασφαλιστικές απάτες, που εμποδίζουν τη σωστή εξέλιξη διαδικασιών, λόγω της επιβολής πρόσθετων παραμέτρων, που επιβάλλονται και της άμεσης ενημέρωσης των εμπλεκόμενων εταιρειών.
  2. Η αύξηση των ανασφάλιστων αυτοκινήτων εμποδίζει την εξυπηρέτηση σε ένα αναίτιο ασφαλισμένο.

 

Δείτε επίσης