Συμβουλές για ασφάλιση περιουσίας

Η κατοικία ή η επιχείρηση εκτός από το κτήριο, το οποίο χρησιμοποιείται για στέγαση ανθρώπων ή πηγή εισοδήματος, αποτελεί και χώρο συναισθηματικής αξίας και σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον καθένα μας.

Δείτε μερικές συμβουλές, για να εξασφαλίσετε το σπίτι ή την επιχείρηση σας και το περιεχόμενό αυτών, καλύπτοντας  τα εξολοκλήρου και αποκομίζοντας τα μέγιστα από την ασφάλιση της κατοικίας τους σε περίπτωση κινδύνου.

 

 

1) Να επιλέγετε τις κατάλληλες ασφαλιστικές καλύψεις για εσάς 

Για να βρείτε το καταλληλότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα που ταιριάζει σύμφωνα με τις ανάγκες σας, θα πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο κάνοντας μια έρευνα, για να κατανοήσετε πλήρως τις καλύψεις που παρέχονται στο συμβόλαιο και ποια είναι τα δικαιώματα και οι ευθύνες που έχετε.

2) Να κάνετε συχνά έλεγχο στους όρου του συμβολαίου

Κάνοντας επανεξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα στους όρους του ασφαλιστήριου κατοικίας σας και περιεχομένου της, μπορείτε αποφύγετε τυχόν παραλείψεις που μπορεί να υπάρξουν στη σύμβαση σας. Να θυμάστε πως κάθε Ασφαλιστική εταιρεία θέτει τους δικούς της όρους.

3) Μάθετε για την ασφάλιση περιεχομένου 

Η ασφάλιση περιεχομένου σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας μπορεί να είναι προαιρετική αλλά είναι και αρκετά σημαντική. Χωρίζεται σε αρκετές υποκατηγορίες ανάλογα των περιπτώσεων. Αν σε περίπτωση που διαθέτετε αντικείμενα μεγάλης αξίας (π.χ. οικιακός ή επαγγελματικός εξοπλισμός, πίνακες, έργα τέχνης κ.α) και ενδιαφέρεστε να τα καλύψετε με αποτελεσματικότητα, τότε θα πρέπει να τα ασφαλίσετε έναντι προκαθορισμένων ποσών, τα οποία θα αναγράφονται στο συμβόλαιο, αφού δηλωθούν  εξαρχής, για να υπολογιστεί το ανάλογο κεφάλαιο πληρώντας τους βασικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον ασφαλιστικό σύμβουλο μας.

4) Κάλυψη για τους εξωτερικούς χώρους 

Οι πιο πολλές εταιρείες παρέχουν ασφάλιση και για τους εξωτερικούς χώρους της περιουσία σας, καλύπτοντας ασφαλιστικές ανάγκες, όπως π.χ. φωτιά, καιρικά φαινόμενα και κακόβουλες ενέργειες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασφαλίσετε και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού ή της επιχείρησης σας θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για την επιλογή της καταλληλότερης εταιρείας για σας.

5) Να γνωρίζετε για την ασφαλιστική αξία

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του συμβολαίου περιουσίας είναι η αξία. Οι επιλογές του ενδιαφερόμενου για τις ασφαλιστικές καλύψεις συντελούν στο τελικό ποσό και όσο πιο μεγάλη είναι η ασφαλιζόμενη αξία, τόσο υψηλότερο είναι και το ασφάλιστρο που καλείται ο ενδιαφερόμενος να πληρώσει. Παράδειγμα, αν επιλέξει τα έπιπλα της οικίας ή της επιχείρησης του να αντιστοιχούν σε αξίες καινούργιων, κατά συνέπεια θα πληρώσει περισσότερα από κάποιον ο όποιος θα επιλέξει τις τρέχουσες αξίες μεταχειρισμένων ειδών.

6) Να γνωρίζετε για την αποζημίωση κινδύνου
Μια ζημιά στην περιουσία ή στο περιεχόμενό της είναι πάντα ένα δυσάρεστο γεγονός. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιώνει τον ασφαλισμένο με βάση το κατασκευαστικό κόστος ιδιοκτησίας και όχι την εμπορική αξία ή το υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου (αν το ακίνητο είναι ενυπόθηκο). Το ασφαλιστικό όριο είναι αυτό όπου η εταιρεία μπορεί να επαναφέρει την ιδιοκτησία σας στην πρότερή της μορφή σε ενδεχόμενο ολικής καταστροφής. Σε περίπτωση συμβάντος, που θα χρειαστεί να ζητήσετε αποζημίωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, έτσι ώστε οι διαχειριστές των απαιτήσεων να επισκεφθούν άμεσα την ιδιοκτησία σας και να αξιολογήσουν τη ζημία το συντομότερο δυνατόν.

 

 

 

 

Δείτε επίσης