Μάθετε αν το όχημα σας είναι ασφαλισμένο!

Μπορείτε να ελέγξτε αμέσως αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο, με την online εφαρμογή του Κέντρο Πληροφοριών, υπηρεσιακής μονάδας του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων (θεσμικό όργανο του ασφαλιστικού κλάδου).

 

Τα βήματα, τα οποία πρέπει να ακλουθήσατε μπαίνοντας στην εφαρμογή είναι:

  • Εισάγετε την πινακίδα του οχήματός σας το ΑΦΜ σας στα πεδία της εφαρμογής.
  • Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αναγραφόμενο κωδικό στο επόμενο πεδίο
  • Πατήστε το κουμπί Αναζήτηση.

 

Θα μάθετε εάν είναι σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός σας, σε ποια εταιρία είναι ασφαλισμένο, καθώς και τη διάρκεια της ασφάλισης του.

https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx

Τα στοιχεία για την ασφάλιση των αυτοκινήτων προέρχονται από την ίδια βάση δεδομένων, στην οποία αναζητά πληροφορίες η τροχαία κατά τον έλεγχο της.

 

Ακόμα, η χρήση της εφαρμογής αυτής βοηθά  στην εξάλειψη τυχόν λανθασμένων εγγραφών στο αρχείο, καθώς και στην αποκάλυψη περιπτώσεων απάτης, για την καλύτερη προστασία τόσο των πολιτών όσο και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Δείτε επίσης