Δικαιολογητικά για έλεγχο ΚΤΕΟ

Ανάλογα με τον κάθε τύπο οχήματος σας, μάθετε τι δικαιολογητικά χρειάζονται να έχετε κατά την διάρκεια του ελέγχου ΚΤΕΟ .

 

 • Μοτό (δίκυκλα οχήματα)

Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του δικύκλου
Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

 • Ελαφρά Οχήματα (οχήματα με μικτό βάρος κάτω των 3,5Τ)
  Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του οχήματος
  Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
  Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)
  Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
  Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
  Πλήρες και ισχύον φαρμακείο
  Τρίγωνο
  Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (εφόσον υφίσταται)

 

 • Βαρέα Οχήματα (οχήματα άνω των 3,5Τ)

Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
Άδεια κυκλοφορίας & ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας (εφόσον απαιτείται π.χ. Για ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα οχήματα)
Ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα
Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον υπάρχει)
Πιστοποιητικό & μολυβδοδφραγίδες Ταχογράφου (εφόσον προβλέπεται)
Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (εφόσον προβλέπεται)
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
Τρίγωνο

Προσοχή:  Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος.

Δείτε επίσης