Ομαδική

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί που την αποτελούν και η διαφύλαξη αυτών είναι εξαιρετικά σημαντική.

Η Ομαδική Ασφάλισης Προσωπικού προσφέρει καλύψεις σε όλα τα είδη επιχειρήσεων και οργανισμών, και αφορούν κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τους κλάδους ζωής ,υγείας ή θέματα σύνταξης και αποταμίευσης.

Η αξία της ασφάλισης είναι μεγάλη, διότι συμπληρώνει τις ελλείψεις της κοινωνικής ασφάλισης και διευρύνει την προστασία τομέων όπου οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν έχουν συμμετοχή.

Ενδεικτικές καλύψεις της Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού:

 • Επισκέψεις σε γιατρούς
 • Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Φάρμακα
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος
 • Φυσικοθεραπείες
 • Έξοδα νοσηλείας (Κάλυψη έως και 90%)
 • Αμοιβές γιατρών
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Νοσοκομειακά και χειρουργικά επιδόματα
 • Επιδόματα μητρότητας
 • Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου

Καταβολή του συμφωνηθέντος κεφαλαίου στους δικαιούχους λόγω απώλειας ζωής του εργαζόμενου, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος.

Καταβολή του συμφωνηθέντος κεφαλαίου στον εργαζόμενο, εφόσον λόγω ατυχήματος ή ασθένειας χάσουν μόνιμα την ικανότητά για εργασία.

Εξασφάλιση εισοδήματος των εργαζόμενων, εφόσον λόγω ατυχήματος ή ασθένειας χάσουν πρόσκαιρα την ικανότητά για εργασία.

Η πρόβλεψη για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων σας αποτελεί σημαντική παροχή, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει και τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης.

Η HGS κατανοώντας σας τις διαφορετικές ανάγκες σας, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη μέσα από πληθώρα προγραμμάτων Ασφάλειας Προσωπικού, που ταιριάζουν στα μέτρα σας, σε προσιτές τιμές

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!