Ειδικές Ασφαλίσεις

Η εταιρεία μας, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων, έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει και άλλα είδη ασφάλισης

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, ιδιωτών και επαγγελματιών, για κάλυψη συλλογών, αλλά και πολύτιμων αντικειμένων από κάθε κίνδυνο.

Ασφάλιση Κλοπής & Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

Με Ασφάλιση Κλοπής & Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων καλύπτεται η άμεση χρηματική ζημία που θα υποστεί ο ασφαλισμένος εξαιτίας Κατάχρησης, Πλαστογραφίας, Υπεξαίρεσης Υπαλλήλων

Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων, καλύπτει συμβάντα ρύπανσης που μπορεί η επιχείρηση θεωρείται υπαίτιος και υποχρεούται να αναλάβει το κόστος αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς

Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων

Η Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντων προστατεύει τις επιχειρήσεις δίνοντας τους την ευχέρεια ανάκλησης προϊόντων γνωρίζοντας ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!