Ασφαλίσεις

Το Σκάφος εκτός από μέσο προορισμένο να μετακινείται στο νερό για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, έρευνες, αλιεία, αναψυχή και άλλους σκοπούς αποτελεί άλλο ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.

Η ασφάλιση Σκαφών προσδίδει ηρεμία στον ιδιοκτήτη όσον αφορά την προστασία του σκάφους, των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτό ακόμα και για των προσώπων που φιλοξενούνται.

Οι καλύψεις που περιλαμβάνει η Ασφάλιση Σκάφους είναι:

1.  Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

• Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο

• Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια

• Θαλάσσια Ρύπανση κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια (αφορά αποκλειστικά στις δαπάνες που θα γίνουν για τον καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε)

Σύμφωνα με το νόμο 2743/99 η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής & ταχύπλοων σκαφών είναι πλέον υποχρεωτική, με ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία χρησιμοποιούνται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

2. Ασφάλιση Σκάφους, μηχανών και εξοπλισμού

Πρόκειται για ασφαλιστήριο τύπου «Κατά Παντός Κινδύνου» και καλύπτει ζημιές ή απώλειες στο ίδιο το σκάφος από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται, σύμφωνα με τις ρήτρες Institute Yacht Clauses.

Ενδεικτικές καλύψεις ζημιών για το σκάφος και τους επιβάτες από ζημιές που θα προκύψουν :

•Από Φωτιά
•Από Εξωτερικό ατύχημα
•Από Κλοπής σκάφους και εξοπλισμού
•Από Βυθίσεως
•Από Σύγκρουση ή Προσάραξη
•Από Εκρήξεις
•Από Κακόβουλες Ενέργειες
•Από ατυχηματική ξαφνική Εισβολή Υδάτων
•Από Ζημιά Εξοπλισμού, προσκολλημένο στο σκάφος.

Η HGS κατανοώντας σας τις διαφορετικές ανάγκες σας, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη μέσα από πληθώρα προγραμμάτων ασφάλισης Σκαφών, που ταιριάζουν στα μέτρα σας, σε προσιτές τιμές

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!