Ασφαλίσεις

Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, θεωρείται απαραίτητη, σε κάθε ιδιώτη, για περιπτώσεις, που θα πρέπει να πληρώσει απαιτήσεις ζημιών, που θα προκληθούν σε τρίτους και είναι υπεύθυνος για αυτές.

Η ασφάλεια αυτή καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για τις οικονομικές συνέπειες της Αστικής Ευθύνης από αδικοπραξία, όπως την ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά άρθρα, για ποσά τα οποία θα υποχρεωθεί με νόμιμη διαδικασία να καταβάλει προς τρίτους.

Ενδεικτικές καλύψεις ασφάλισης Αστικής Ευθύνης :

Δεν καλύπτονται φυσικά οι σκόπιμες ενέργειες, δηλαδή αυτές που προέρχονται από δόλο του ασφαλισμένου
Η HGS κατανοώντας σας τις διαφορετικές ανάγκες σας, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη μέσα από πληθώρα προγραμμάτων ασφάλισης πιστώσεων, που ταιριάζουν στα μέτρα σας, σε προσιτές τιμές

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!