Ασφάλειες

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή από πολιτικούς και εμπορικούς κινδύνους, που δεν προβλέπονται και παρέχει στην επιχείρηση σιγουριά να επεκτείνει τις πιστώσεις  σε νέους πελάτες και να βελτιώσει την πρόσβασή της σε χρηματοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες – αγοραστές που έχουν την εμπορική ιδιότητα και έδρα την Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό. Ασφαλίζονται οι συνολικές τιμολογημένες απαιτήσεις και καλύπτεται η ζημιά , σε ποσοστό έως 80% της ασφαλισμένης πίστωσης, σε περίπτωση Αποδεδειγμένης Αφερεγγυότητας (πτώχευση) ή/και Καθυστέρηση Πληρωμής του αγοραστή λόγω οικονομικής του αδυναμίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Οι καταναλωτές πληρώνουν συνήθως για τις αγορές τους με μετρητά ή πιστωτικές κάρτες. Στον εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όμως, οι πωλήσεις γίνονται με πίστωση. Η πληρωμή μετρητοίς αποτελεί την εξαίρεση. Η καθυστέρηση των πληρωμών λόγω οικονομικών δυσχερειών του πελάτη σας ή η πτώχευσή του, δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις στον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησής σας. Οι ζημιές που προέρχονται από απλήρωτους λογαριασμούς πελατών σας, μπορούν να βλάψουν σημαντικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης με αποτέλεσμα το περιθώριο κέρδους και η ρευστότητα να μειωθούν. Για να αντισταθμιστεί η οικονομική απώλεια μιας επισφαλούς απαίτησης η επιχείρηση, ανάλογα με το προ φόρων ποσοστό κέρδους επί των πωλήσεών της, θα πρέπει να πραγματοποιήσει επιπλέον πωλήσεις πολλαπλάσιου ύψους.

Τα σημαντικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης πιστώσεων:

•  Πρόληψη
Με τον έλεγχο που κάνει ο ασφαλιστής πιστώσεων προλαβαίνετε   τις συναλλαγές σας με α

•  Σωστή Ανάπτυξη Πωλήσεων
Με την παροχή έγκυρων εμπορικών πληροφοριών, διευκολύνεστε   στην ανάπτυξη πωλήσεων σε υγιές πελατολόγια φερέγγυους πελάτες

•  Διευκόλυνση Χρηματοδοτήσεως
Το Ασφαλιστήριο-Συμβόλαιο Πιστώσεων αποτελεί πολύτιμο   βοήθημα στην άμεση και χωρίς έξοδα χρηματοδότηση της   επιχείρησή σας από τις τράπεζες, με απλή εκχώρησή του

•  Διεκδίκηση
Ο Ασφαλιστής Πιστώσεων διεκδικεί για λογαριασμό σας τις   ασφαλισμένες απαιτήσεις σας.

•  Αποζημίωση
Γρήγορη αποζημίωση και σε χρόνο συγκεκριμένο, γνωστό πριν   από την έναρξη της ασφαλίσεως.

•  Χρηματιστήριο
Βελτιώνεται η εικόνα των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, πλεονέκτημα σημαντικό για την εισαγωγή της στην χρηματιστηριακή αγορά

Γιατί τώρα;

• Οι αγορές και οι νέοι πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο, κυρίως, στο εξωτερικό καθώς και η διεθνοποίηση των συναλλαγών, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και εμπεριέχουν νέους κινδύνους.


• Ο έντονος εγχώριος και διεθνής ανταγωνισμός οδηγεί σε πιστώσεις μεγαλύτερης διάρκειας, άρα και σε αυξανόμενο πιστωτικό κίνδυνο για τους πωλητές


• Κάθε περίοδος οικονομικής ύφεσης παρουσιάζει υψηλές τάσεις πτωχεύσεων. Ιδιαίτερα οι μεγάλες πτωχεύσεις, δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις (Σύνδρομο του Ντόμινο), με αποτέλεσμα να οδηγούν τις επιχειρήσεις σε προβλήματα πληρωμών και ρευστότητας, με άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης.


• Είναι φυσικό, κάτω από τέτοιες οικονομικές συνθήκες, οι οικονομικές απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις να είναι πολύ υψηλές, με αποτέλεσμα να προβάλλει επιτακτικά η ασφάλιση των πιστώσεων.


• Οι λογαριασμοί απαιτήσεων είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού κάθε επιχείρησης που, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό  ποσοστό αυτού, είναι ακόμη ανασφάλιστο.

Η HGS κατανοώντας σας τις διαφορετικές ανάγκες σας, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη μέσα από πληθώρα προγραμμάτων ασφάλισης πιστώσεων, που ταιριάζουν στα μέτρα σας, σε προσιτές τιμές

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!