Ασφάλειες

Το όχημα είναι το μέσο, το οποίο εξυπηρετεί στις προσωπικές ή επαγγελματικές μετακινήσεις μας καθημερινά, καθώς και στα ταξίδια .

Η Ασφάλεια οχήματος για όλους τους οδηγούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση και η συχνή χρήση οχημάτων, καθιστά την ασφάλιση των επιβαινόντων, αλλά και των τρίτων προσώπων, που πιθανόν να προκαλέσουμε ζημιά, υποχρεωτική .

Ενδεικτικές Καλύψεις ασφάλισης οχήματος (προαιρετικές και υποχρεωτικές εκ του νόμου) για την προστασία οδηγού και οχήματος :

Η HGS κατανοώντας σας τις διαφορετικές ανάγκες σας, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη μέσα από πληθώρα προγραμμάτων ασφάλισης οχήματος, που ταιριάζουν στα μέτρα σας, σε προσιτές τιμές .

Επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε όλες τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!